PRIVATLIVSPOLITIK


Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Le Management ApS og LM Kids, Le Management Sweden AB, Le Management AS, Le Management DE GmBH, Le Management Society ApS (herefter ”LM”, ”vi”, ”os”) behandler personoplysninger. Det er vigtigt for os, at du kan være tryg ved, at vi behandler personoplysningerne på en gennemsigtig og sikker måde.

Denne privatlivspolitik er beregnet til enhver tidligere, nuværende, potentiel model, talent eller influencer repræsenteret af LM såvel som kunder eller blot som en besøgende på vores hjemmeside.

Nedenfor har vi beskrevet hvordan vi behandler dine personoplysninger samt hvilke rettigheder du har i relation hertil.


1. DATAANSVARLIG


brand institute er den juridiske enhed, der er ansvarlig for den overordnede behandling af personoplysninger og at sikre, at de behandles i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. Udover det er den individuelle relevante LM virksomhed den dataansvarlige, der er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget fra dig og om dig.

brand institute ApS
CVR: 40833714
Åboulevarden 52, 2-4. sal
8000 Aarhus C
Denmark
(+45) 88 77 59 00

Le Management ApS & LM KidsLe Management Sweden ABLe Management DE GmbHLE Management ASLe Management Society ApS
VAT: 3DK3060009
Aaboulevarden 52, 3th floor
8000 Aarhus C
Denmark
Phone: (+45) 81 10 11 12  


VAT: SE559015078401
Repslagargatan 17b, 2nd floor
118 46 Stockholm
Sweden
Phone: +46 (0) 840 300 110

 
VAT: DE314577915
Görttwiete 16 / 1st floor
20459 Hamburg
Germany
Phone: +49 (0)40 36807790

 
VAT: NO927861798
Bogstadveien 15B
0355 Oslo
Norway
Phone: +47 75 98 74 64

 
VAT: 39261235
Christian IX’s Gade 1, 3. tv.
1111 Copenhagen
Denmark
Phone: (+45) 81 10 11 12



1.1. KONTAKT


Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, er du mere end velkommen til at kontakte os på [email protected].

Du er velkommen til at kontakte os på følgende sprog: dansk, engelsk, svensk og tysk. Alle henvendelser behandles, og svar gives, hvor relevant, så hurtigt som muligt. Giv os gerne maksimalt 1 måned til at behandle din henvendelse. Hvis din henvendelse drejer sig om en af de i databeskyttelsesforordningens art. 15-22 nævnte rettigheder, vil vi vende tilbage uden unødigt ophold og inden 10 dage.


2. FORMÅLET MED DATABEHANDLINGEN

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • – At tilbyde og udføre vores tjenester og ydelser som bureau overfor modeller, influencere og kunder, herunder men ikke begrænset til evaluering, udvikling og forbedring af vores ydelser.
 • – At imødekomme dine krav og opfylde dine behov vedrørende information, kommunikation og markedsføring på vores hjemmeside og sociale medier.
 • – At varetage kundehåndtering, herunder fakturering.
 • – At promovere vores virksomhed samt enhver model, talent eller influencer, vi repræsenterer.
 • – At administrere og forbedre vores hjemmeside samt brugeroplevelse.
 • – At deltage i rekrutteringsprocessen for at ansætte medarbejdere.
 • – At scoute og afholde castings med henblik på at vurdere potentiel repræsentation.
 • – At overholde forskellige lovgivningsmæssige krav.


3. RETSGRUNDLAG FOR DATABEHANDLINGEN


Retsgrundlaget for vores databehandling af dine personoplysninger til ovennævnte formål vil i de fleste tilfælde være et eller flere af følgende:

 • – Samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a og art. 9. stk. 2, litra a.
 • – Opfyldelse af vores forpligtelse iht. kontrakten/aftalen som du er en del af, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b
 • – Overholdelse af en retlig forpligtelse, som påhviler os, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c.
 • – Legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
 • – Personoplysninger, som allerede er publiceret af dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 1, litra e.
 • – Behandling af CPR-nr., jf. databeskyttelsesforordningens art. 87 og databeskyttelseslovens § 11.


4. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER


De personoplysninger, vi behandler, afhænger af den konkrete situation, som er beskrevet nedenfor.


4.1. ALMINDELIGE PERSONOPLYSNINGER


4.1.1 MARKEDSFØRING


Vi anvender personoplysninger til markedsføringsformål, herunder målretning til individuelle brugere. Dette indebærer bl.a. udsendelse af nyhedsbreve samt visning af relevant markedsføring på andre hjemmesider og sociale medier. I denne sammenhæng behandler vi personoplysninger såsom navn, e-mail samt bruger-genererede oplysninger såsom browsinghistorik.

Når du tilmelder dig vores markedsføring, herunder vores nyhedsbrev, registreres din IP-adresse samt dato og tidspunktet for dit besøg på vores hjemmeside.

4.1.2 MODELLER, FØLGE MODELLER, FUTURE FACES, CASTINGS OG SCOUTING


Hvis du søger om at blive model via vores hjemmeside, registrerer vi de oplysninger, du har indtastet, såsom navn, e-mail, telefonnummer, fødselsdato, højde, køn, sociale medier, billeder og nationalitet, for at kunne beslutte om vi ønsker at repræsentere dig. De samme oplysninger behandles i forhold til castings og scouting.

Hvis du har valgt en eller flere af virksomhederne inden for LM til at repræsentere dig som talent, følger behandlingen af dine personoplysninger grænserne for talentrepræsentationsaftalen. For at kunne yde vores service som modelbureau i henhold til en aftale indgået mellem LM og modellen eller et anden modelbureau, er det nødvendigt at behandle personoplysninger i forbindelse hermed. Disse oplysninger inkluderer generelle oplysninger såsom navn, kontaktinformation, særlige kendetegn, billeder, bankoplysninger, nationalitet, adresse, personlige interesser (som er kompatible med den opgave, vi udfører, f.eks. hvis du har erfaring med surfing, og dette er relevant for kunder), fødselsdato, øjenfarve, hårfarve og kropsmål.

Vi indsamler oplysningerne direkte fra dig. I nogle tilfælde indsamler vi oplysninger fra andre samarbejdende bureauer, som handler efter en sædvanlig fuldmagt.

Oplysninger i form af navn, særlige kendetegn, billeder, nationalitet, fødselsdato, øjenfarve, hårfarve og kropsmål vil fremgå af vores hjemmeside med henblik på at promovere dig overfor eventuelle kunder eller bureauer.


4.1.3 INFLUENCERe


Vi samarbejder med influencere for at sætte dem i forbindelse med relevante kunder og kampagner. Til dette behandler vi oplysninger om dig som influencer, der er nødvendige og relevante for den specifikke opgave, såsom navn, e-mail og adresse for at varetage kommunikation, levere aftalte produkter og tilbyde dig samarbejde med relevante brands og kampagner.

Desuden behandler vi oplysninger, som du har offentliggjort i form af indhold, der allerede er offentligt tilgængeligt på dine sociale medier. Vi bruger dette i overensstemmelse med aftalen for at promovere og markedsføre vores kunder såvel som LM.


4.1.4 COOKIES


Vi bruger cookies til at indsamle de nødvendige data for at forbedre brugerplevelsen på vores hjemmeside samt til at tilpasse indhold baseret på dine interesser. Når du accepterer cookies, indsamles der information om din browseradfærd, som gør det muligt for os at forbedre brugeroplevelsen, hjemmesidens layout og den samlede oplevelse af hjemmesiden.

Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookie politik.



4.1.5 KONTAKT

Når du kontakter os via e-mail, chat eller telefon osv., registrerer vi den personlige information, du giver os, herunder e-mail, navn, adresse og telefonnummer. Dette for at kunne varetage kommunikationen med dig og for at kunne yde vores service.


4.1.6 KUNDEFORHOLD


Vi har brug for at kunne kommunikere med vores nuværende kunder såvel som potentielle kunder for at indgå aftaler og sikre, at vores ydelser leveres korrekt. Derudover er det nødvendigt at kunne fakturere for sådanne ydelser.

Med henblik på at vedligeholde og udvikle eksisterende og potentielle kundeforhold samt for at opretholde vores forhold til forretningspartnere og andre relevante enheder, behandler vi de nødvendige oplysninger.

Til hver modelkonto i vores booking- og CRM-system vil en eller flere kontakter i form af agenter og modelbureauer blive knyttet. Hvis du er en af ​​disse kontakter, behandler vi oplysninger om dig for at kunne varetage kommunikationen med dig på vegne af modellen.

I den forbindelse behandler vi oplysninger såsom navn, titel, virksomhed, adresse, telefonnummer og faktureringsoplysninger. Oplysningerne indsamles som udgangspunkt fra dig, hvis du vælger at give dem til os, f.eks. via din mailsignatur e.l. Vi kan dog også indsamle oplysninger fra andre kilder såsom offentligt tilgængelige oplysninger fra din arbejdsgivers hjemmeside eller virk.dk.


4.1.7 Bogføring


Vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse og ydelsesbeskrivelse.


4.1.8 Jobansøgning og jobagent


Søger du job i LM, registrerer vi de informationer, du sender til os, såsom adresse, telefonnummer, e-mail, billeder samt ansøgning og CV.

Hvis du skriver dig op til vores job agent, registrerer vi de informationer, du angiver, herunder navn og e-mail, for at kunne sende dig relevante jobopslag.

Hvis du indgår i et rekrutteringsforløb og/eller ansættes til jobbet, giver vi dig særskilt information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i denne forbindelse,


4.2 Fortrolige oplysninger

For at kunne udbetale løn til modeller og/eller talenter repræsenteret af en eller flere af de af LM relevante virksomheder behandles CPR-nummer.


4.3 Følsomme oplysninger

I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indsamle og behandle følsomme oplysninger direkte fra dig, for eksempel oplysninger relateret til dit helbred. Dette kan omfatte, men er ikke begrænset til; allergener, helbred osv. Sådanne oplysninger vil kun blive behandlet med forudgående samtykke fra dig og kun de nødvendige oplysninger opbevares.


5. HVOR STAMMER PERSONOPLYSNINGERNE FRA


Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

 • – Google Analytics.
 • – Cookies.
 • – Direkte fra dig
 • – Samarbejdende bureauer/partnere.
 • – Koncerntilhørende virksomheder.
 • – Kunder.
 • – Vores hjemmeside.
 • – Offentligt tilgængelige hjemmesider såsom, men ikke begrænset til Instagram, LinkedIn eller Facebook.


6. MODTAGERE ELLER KATEGORIER AF MODTAGERE


Vi behandler personoplysningerne fortroligt. For at vi kan tilbyde dig vores forskellige services, er det nødvendigt at dele dine personoplysninger med vores partnere og leverandører. Vi videregiver alene personoplysninger til de nødvendige modtagere. Alle vores partnere er forpligtet til at behandle dine data med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Nogle af vores partnere er uafhængige “dataansvarlige”, mens andre er “databehandlere”.

Nedenfor kan du se til hvilke modtagere, vi videregiver dine personoplysninger til:

 • – Relevante interne afdelinger/personale.
 • – Koncernforbundne virksomheder.
 • – Lønagenturer.
 • – IT-udbydere såsom e-mail, cloud services, telefon og internet.
 • – CRM-systemer.
 • – Projektstyringsværktøjer.
 • – Rejsebureauer.
 • – Officielle myndigheder.
 • – Juridiske rådgivere.
 • – Samarbejdende modelbureauer.
 • – Kunder og potentielle kunder.
 • – Reklamepartnere, såsom Facebook og instagram – reklamepartnere bruger data leveret af os og indsamlet fra cookies og andre sporingsteknologier til at forudsige dine præferencer og interesser.



7. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJELANDE

Vi benytter som udgangspunkt kun databehandlere, der er placeret inden for EU/EØS, eller opbevarer data inden for EU/EØS.

I nogle situationer vil det være nødvendigt at overføre personoplysninger til modtagere i lande udenfor EU/EØS.

Overførsel af personoplysninger til sådanne tredjelande vil ske indenfor rammen af databeskyttelsesforordningen kapitel 5, hvilket indebærer, at det alene vil ske:

 • – til tredjelande, en eller flere specifikke sektorer i et tredjeland eller internationale organisationer, hvor Europa-Kommissionen har foretaget en tilstrækkelighedsafgørelse og på baggrund heraf godkendt det pågældende tredjeland som sikkert; eller
 • – hvis modtageren har tilsluttet sig godkendte adfærdskodekser og certificeringsmekanismer, som sikrer, at behandlingen af personoplysninger er tilsvarende dem, der hører under EU’s lovgivning, eller;
 • – hvis modtageren har implementeret standardkontrakter, vedtaget af Europa-Kommissionen eller godkendt af den nationale tilsynsmyndighed og efterfølgende vedtaget af Europa-Kommissionen.


8. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi prioriterer korrekt håndtering af dine personoplysninger. De oplysninger vi indsamler om dig, opbevares og behandles i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

I eksisterende kunde- eller forretningsforhold opbevares oplysningerne, så længe kunde- eller forretningsforholdet består, og så længe der er et relevant formål hermed.

Generelt opbevarer vi kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, eller for at overholde lovkrav, som gælder i de lande, hvor vi opererer. I overensstemmelse hermed anonymiserer og/eller sletter oplysningerne, når det ikke længere er nødvendigt for at opnå det formål, som det er indhentet til.

 • – Når du ansøger om at blive model gennem vores hjemmeside, eller i forbindelse med castings og scouting, vil de personoplysninger, du angiver, blive opbevaret, indtil der træffes en beslutning vedrørende repræsentation, dog ikke længere end 6 måneder. Hvis vi beslutter ikke at gå videre med repræsentationen, vil dine oplysninger blive slettet straks.
 • – Hvis du skulle blive repræsenteret af LM, opbevarer vi dine oplysninger så længe repræsentationsaftalen er gældende. Hvis du beslutter at afslutte repræsentationsaftalen, opbevarer vi oplysningerne i op til 1 år efter afslutningsdatoen. I specifikke tilfælde kan vi opbevare informationerne i kortere eller længere perioder for at overholde lovmæssige forpligtelser.
 • – Hvis du, i din kapacitet som agent eller modelbureau, fungerer som repræsentant for en model, som samtidig repræsenteres af LM, og udfører rollen som kontaktperson herfor, vil vi opbevare dine oplysninger så længe vi repræsenterer modellen eller indtil du ophører med at repræsentere modellen.
 • – Skulle du tilmelde dig vores nyhedsbrev, herunder for at deltage i vores konkurrencer, opbevares de personoplysninger du har givet i forbindelse hermed indtil du er inaktiv kunde eller til du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du afmelder dig nyhedsbrevet, opbevarer vi dit nu tidligere samtykke og de oplysninger, der er givet i relation hertil, i op til 2 år efter, at det har været anvendt sidste gang, jf. forbrugerombudsmandens spam vejledning afsnit 11.3.
 • – Når du sender en jobansøgning til LM, vil ansøgningen, sammen med dine personoplysninger, blive opbevaret i op til 6 måneder fra modtagelsesdatoen. Hvis du også tilmelder dig vores jobagent, vil dine angivne oplysninger blive opbevaret indtil du afmelder dig denne.
 • – Vi opbevarer oplysninger i relation til bogføring i minimum 5 år efter indeværende regnskabsår er afsluttet, i overensstemmelse med bogføringsloven.


9. DINE RETTIGHEDER


I henhold til databeskyttelsesforordningen har du følgende rettigheder vedrørende vores behandling af personoplysninger om dig:

9.1 INDSIGTSRET

Du har ret til indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.

9.2 RET TIL BERIGTIGELSE

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

9.3 RET TIL SLETNING

Du har i særlige tilfælde ret til at få oplysninger om dig slettet før tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

9.4 RET TIL BEGRÆNSNING AF BEHANDLING

Du har i særlige tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser – med undtagelse af opbevaring.

9.5 RET TIL DATAPORTABILITET

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

9.6 RET TIL INDSIGELSE

Du kan gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

10. RETTEN TIL AT TILBAGETRÆKKE DIT SAMTYKKE


Hvis behandlingen er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, træder det i kraft fra tilbagetrækningstidspunktet. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker dette således ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger indtil tilbagetrækningstidspunktet, baseret på dit tidligere givne samtykke.

11. KLAGER


Du har ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed, som i dette tilfælde vil være ”Datatilsynet” (Datatilsynet).

Yderligere information kan findes her: www.datatilsynet.dk

12. REVISION AF VORES PRIVATLIVSPOLITIK.


Vi gennemgår vores privatlivspolitik regelmæssigt, og politikken kan derfor være genstand for ændringer fra tid til anden. Datoen for den seneste revision heraf kan findes nederst på denne side. Enhver ny, ændret privatlivspolitik vil gælde pr. revisionsdatoen. Derfor opfordrer vi dig til med jævne mellemrum at gennemgå denne erklæring for at blive informeret om, hvordan vi beskytter dine oplysninger.


Revision date: 21.02.2024